Klacht- en tuchtrecht

KLACHT- EN TUCHTRECHT

Als je niet tevreden bent over mij als therapeut of over de behandeling dan zou ik dat graag van je willen weten. In een gesprek kijken we dan samen hoe we tot een oplossing kunnen komen. 

Indien wij er samen niet uitkomen of een gesprek met mij is om bepaalde redenen niet mogelijk dan kun je het volgende doen: 

 

Neem contact op met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging

Via onderstaande links kom je op de klachtenprocedure van de desbetreffende beroepsvereniging. Het is aan jou welke vereniging je voorkeur heeft.

 

De onafhankelijke geschillencommissie KAB

Blijkt het niet mogelijk om met hulp van de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de klacht op te lossen dan zal de klachtenfunctionaris je verwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie, in dit geval de KAB (Klachten Alternatieve Behandelwijzen).

Kijk voor meer informatie op de website of download de folder van de KAB.

 

Tuchtcollege

Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er duidelijk sprake is van een tuchtwaardige klacht kun je je klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

 

Ter info

In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een erkend diploma Medische basiskennis.

 

© Patricia Kock, Mei 2019