Klacht- en tuchtrecht

Als je niet tevreden bent over mij als therapeut of over de behandeling dan zou ik dat graag van je willen weten. In een gesprek kijken we dan samen hoe we tot een oplossing kunnen komen. 

Indien wij er samen niet uitkomen of een gesprek met mij is om bepaalde redenen niet mogelijk dan kun je het volgende doen: 

 

Neem contact op met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging

Via onderstaande link kom je op de klachtenprocedure van de beroepsvereniging.

 

De onafhankelijke geschillencommissie GAT      

Blijkt het niet mogelijk om met hulp van de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de klacht op te lossen dan zal de klachtenfunctionaris je verwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie, in dit geval de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).

Klik voor meer informatie op het logo.

Download hier de cliëntenfolder van de GAT.

 

 

 

Tuchtcollege

Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er duidelijk sprake is van een tuchtwaardige klacht kun je je klacht indienen bij de TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Klik voor meer informatie op het logo.

 

 

 

Ter info

In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een erkend diploma Medische basiskennis.

 

© Patricia Kock, Jan 2020